oyun etkinlikleri

Çocuklarımız için oyun, dış dünyayı tanımak ve anlamlandırmak için en önemli araçtır.Okulumuzda oyun etkinlikleri kapsamında grup oyunları,bireysel oyunlar, oryantring ,istasyon ,rahatlama ve konsantrasyon çalışmaları yapılmaktadır.Oyunla öğrenme, ilkesini temel alan yaklaşımımızla, oyun sürecinde çocuklarımızın davranışlarını geliştirme, onları olumsuz davranışlardan uzaklaştırma, kendilerini ve dünyayı keşfetmelerine yardımcı olmaktayız.