müzik etkinliği

Çocuğun duyduklarını, düşündüklerini ritim ve şarkılarla serbestçe ifade edebilmesini, müzik kültürü ile tanışmasını ve müzik sevgisini kazanmasını sağlar. Okulumuzda ORFF tekniği ile uyguladığımız müzik eğitimi sayesinde çocuklarımızın dinleme, sesleri ayırt etme, ses üretme , nefes açma, yaratıcı dans, müzikli dramatizasyon becerilerini geliştirmekteyiz.