fen-doğa etkinlikleri

Yaratıcılığın ilk adımı olan bu merak duygusu ile araştıran, neden-sonuç ilişkisi kurabilen, problemlere tek tip çözüm üretmek yerine daima alternatif çözüm önerileri getirebilen çocuklar yetiştirmekteyiz. Bu hedefimize ulaşmak için;

– Deney ve gözlem yapma
– Gezi ve inceleme
– Sınıfa konuk çağırma*
– Bitki yetiştirme
– Evcil bir hayvanın bakımını izleme

gibi etkinliklere yer vermekteyiz. Bu süreçte çocuklarımızın bedenlerini ve duyu organlarını daha etkili bir şekilde kullanarak, farklı bir bakış açısı kazanmalarını aynı zamanda sorumluluk duygusu geliştirmelerini desteklemekteyiz.