Yaratıcı etkinlikler

Ana Dili Etkinlikleri

Çocuğun kedini tanıma ve İfade etme, iç dünyasını keşfetme, yönergeleri dinleme, anlama, problemlere çözüm önerisi getirebilme süreçlerini destekleyen...

Fen-Doğa Etkinlikleri

Yaratıcılığın ilk adımı olan bu merak duygusu ile araştıran, neden-sonuç ilişkisi kurabilen, problemlere tek tip çözüm üretmek yerine daima alternatif çözüm önerileri...

Oyun Etkinlikleri

Çocuklarımız için oyun, dış dünyayı tanımak ve anlamlandırmak için en önemli araçtır.Okulumuzda oyun etkinlikleri kapsamında grup oyunları,bireysel oyunlar...

Müzik Etkinliği

Çocuğun duyduklarını, düşündüklerini ritim ve şarkılarla serbestçe ifade edebilmesini, müzik kültürü ile tanışmasını ve müzik sevgisini kazanmasını sağlar...

Yaratıcı Sanat Etkinlikleri

Çocuklarımızın yaratıcılığını ve estetik duyarlılığını geliştiren, ince-motor becerilerinin gelişimini destekleyen...

Bilişsel Gelişim Etkinlikleri

Okulumuzda her yaş düzeyine uygun bilişsel gelişim süreçlerini desteklenmektedir. Bu süreçte...

Okuma Yazmaya Hazırlık

Okulumuzda bu çalışmalar okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Çocukların ilkokula hazır...