Rehberlik hizmetleri

Çocuğnuz ve Gelişimi

İnsan, yaşamı boyunca sürekli bir gelişim ve değişim içindedir. Gelişim konusunda...

Çocukların Olumsuz Davranışlarını Azaltma

Çocuklarımızın davranışlarının...

İlgi Odağı Olmak İsteyen Çocuklar

İlgi kelimesi; genel anlamda iki ya da daha çok şey arasında herhangi...

Okul Fobisi

“Okul fobisi”, “okul korkusu” veya “okul reddi” ifadelerinin hepsi okula gitmek istemeyen...

Oryantasyon Süreci

Oryantasyon genel anlamda yeni bir duruma uyum sağlama...

Özgüven

Özgüven, tüm insanlar için temel ve çok önemli bir duygusal gerekliliktir...,

Sorumluluk

Kimse bu dünyaya bağımsız, otonom veya kendinden sorumlu olarak gelmez; ancak...

Toplumsal Duyarlılık

Değerli Veliler; Ülkemizde oluşan deprem felaketinden etkilendiğimiz şu günlerde...

Okula Uyum

Değerli anne-babalar; Oryantasyon genel anlamda yeni bir duruma uyum sağlama..