Eğitim Anlayışımız

Yaratıcı Çocuklar Kreş ve Gündüz Bakım Evi, okul öncesi eğitimde çocukların Bedensel (Psiko-Motor Gelişim), Bilişsel, Sosyal-Duygusal, Dil ve Özbakım becerileri gibi temel gelişim alanlarını çok yönlü eğitim ortamlarında desteklemektedir.

Yaş, gelişim özelliklerini ilgi ve öğrenme gereksinimlerini göz önüne alarak, çağdaş eğitim yöntemleri ile çocuğun düşüncelerini merak etme, gözlem yapma, buluş yeteneklerini geliştirme amacını taşımaktadır.

Doğuştan getirilen bir yetenek olan yaratıcılık öğrenilebilecek bir özellik değil desteklenip, geliştirilecek bir yetidir. Bu noktadan hareketle uygun fiziksel çevre, çocuğa göre hazırlanmış destekleyici bir program ve bu alanda özenle yetiştirilmiş personelle çocuklarda var olan bu yetiyi geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Okul öncesi dönemdeki çocukların kendini ifade etme yöntemlerinden olan resim yapma, resim okuma, hikâye anlatma, dramatizasyon çalışmalarıyla yaratıcılıklarını geliştirme etkinliklerine de yer verilmektedir. 

Okulumuzda eğitim programı hazırlanırken,  çocukların tek başına ve grup ile birlikte oynayabilecekleri, yaratabilecekleri, doğal meraklarını geliştirebilecekleri, günlük hayatla ilişki kurabilecekleri etkinliklere yer verilir. Bu süreçte programdan ailenin haberdar edilmesi ve ailenin etkin katılımı sağlanır. Öğrenci merkezli, bireysel farklıkları göz önünde bulunduran eğitim anlayışımızla aile ile koordineli olarak çalışmaktayız. Paydaşlarımız olan anne babalarla çocuklarımızın daha yaratıcı, ileriyi görebilen, yeni ürünler yaratabilen ve çevresini kendi amaçları için yönlendirebilen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Çocuklarımızın yaratıcı düşüncelerini geliştirme ilkelerimiz branş derslerinde uygulanan etkinliklerde de kendini göstermektedir. Öğrenme modellerinin kişiye özgülüğü esas alınarak çoklu öğrenme sistemleriyle çalışmaktayız. Her çocuk ölçme değerlendirme birimimizce değerlendirilip kendine en uygun öğrenme modeliyle tanıştırılarak anne baba işbirliğiyle bilişsel gelişim süreçleri desteklenmektedir.

Vizyonumuz

Çocuklarda var olan yaratıcı özelikleri ön plana çıkararak, merak eden ve araştıran bireyler olmalarına yardımcı olmak; kendilerini gerçekleştirme hedefiyle izleyecekleri bu yolda onları ufuk çizgileriyle tanıştırmaktır.

Misyonumuz

Yaratıcı Çocuklar Kreş ve Gündüz Bakım Evi olarak misyonumuz;

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, ülkesini, doğayı seven, insanlara saygılı, duyarlı, eleştirel düşünebilen, duygudaşlık kurabilen, paylaşıma önem veren, özbenliği gelişmiş, kendine güvenen sorun çözebilen, yeteneklerini keşfeden ve geliştiren çocukları topluma kazandırmaktır.

 

Video Anlatım.

Videoyu oynat