Yaratıcı Drama

Dramanın öncelikli amacı çocukları eğlendirmek olmasa da, drama etkinliği sırasında çocuklar eğlenir ve mutlu olur. Drama, özellikle şehir hayatında sokağa ya da bahçeye çıkıp arkadaşlarıyla oynayamayan, dolayısıyla sosyal gelişim açısından eksiklik yaşayan çocuklar için önemli bir gelişim ve özgürlük alanıdır.
Okulumuzda drama öğretmenimiz aracılığıyla her yaş grubumuza;

 • Birlikte çalışma becerisi
 • Çözüm üretme yeteneği
 • Heyecan kontrolü
 • Dinleme becerisi
 • Empati kurma
 • Sosyal gelişim
 • Hayâl gücü
 • Yaratıcılık
 • Motivasyon
 • Duygularını tanıma ve değerlendirebilme
 • Öfke kontrolü
 • Kaygı ve stres kontrolü kazandırmayı hedefleyen bir program uygulanır.